Kỹ Năng Công Việc

Sắp xếp:
- 15%
Phát Huy Tiềm Năng Cùng NLP
X - Teams

X - Teams

189.000₫
- 15%
Giao Tiếp Thương Mại

Giao Tiếp Thương Mại

61.200₫ 72.000₫
- 15%
Tư Duy Nghề Phụ

Tư Duy Nghề Phụ

102.000₫ 120.000₫
- 15%
Đánh Giá Kết Quả Đào Tạo
- 15%
Giao Tiếp Bất Bạo Động

Giao Tiếp Bất Bạo Động

131.750₫ 155.000₫
- 15%
Thực Thi Xuất Sắc

Thực Thi Xuất Sắc

140.250₫ 165.000₫
- 15%
Chuyển Đổi Số

Chuyển Đổi Số

140.250₫ 165.000₫
- 15%
Tái Cơ Cấu Tổ Chức

Tái Cơ Cấu Tổ Chức

233.750₫ 275.000₫
- 15%
Kiểm Soát Quản Trị

Kiểm Soát Quản Trị

318.750₫ 375.000₫
- 15%
Thiết Kế Tổ Chức

Thiết Kế Tổ Chức

148.750₫ 175.000₫
Gooda.vn Gooda.vn
Lên đầu trang
Gooda.vn Gooda.vn Gooda.vn
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng